Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 29 tháng 02 năm 2024,
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu báo cáo về dự án Báo Đầu tư nêu
Thanh Hương - 22/04/2023 10:34
 
Liên quan đến phản ánh của Báo Đầu tư về Dự án điện khí LNG Bạc Liêu mắc nhiều điểm nghẽn, một số bộ và UBND tỉnh Bạc Liêu được yêu cầu có báo cáo trong tháng 4/2023.

Báo Đầu tư số 36, ra ngày 24/3/2023 đã có bài viết phản ánh về Dự án điện khí LNG Bạc Liêu mắc nhiều điểm nghẽn.

Trong bài báo đã nêu các nhóm vấn đề của Dự án bao gồm: Áp dụng luật điều chỉnh Hợp đồng mua bán điện (PPA) là luật của Vương quốc Anh; Giải quyết tranh chấp PPA bằng trọng tài quốc tế theo thông lệ các hợp đồng quốc tế; Quy định nhằm bảo đảm rằng, các thay đổi về pháp luật sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực đối với Dự án; Cơ chế ngoại hối để đảm bảo chuyển đổi ngoại tệ phục vụ việc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán quốc tế về nhập khẩu khí LNG cho các nhà máy; Các đảm bảo nghĩa vụ thanh toán thay cho EVN trong trường hợp EVN không thực hiện được cam kết thanh toán theo quy định trong PPA; Đảm bảo thực thi các quy định về các trường hợp thanh toán chấm dứt PPA; Nghĩa vụ Tiếp nhận điện hoặc trả tiền (Take or Pay) trong PPA; Cơ chế chuyển giá (pass through) từ giá khí LNG sang giá bán điện trong PPA; Đảm bảo cam kết về đường dây truyền tải và đấu nối của Dự án; Dự án được sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đã thanh toán tiền thuê đất một lần) để thể chấp; Ký hợp đồng thuê đất với một số điều khoản bổ sung hợp đồng mẫu của Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.

Liên quan đến các phản ánh của Báo Đầu tư tại Dự án này, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 2674/VPCP-CN ngày 19/4 gửi các Bộ Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, UBND tỉnh Bạc Liêu thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, yêu cầu Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Bạc Liêu báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc này trong tháng 4/2023.

Trước đó, vào tháng 12/2022, tại cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, UBND tỉnh Bạc Liêu đã được giao nhiệm vụ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, làm việc cụ thể với nhà đầu tư để thống nhất phương án xử lý tối ưu, đảm bảo yêu cầu về tiến độ, hiệu quả Dự án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2023.

Trước đó, vào tháng 2/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo với Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Tổ tưởng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án án đầu tư về những tồn tại của Dự án điện khí LNG Bạc Liêu.

Sau đó vào ngày 17/3/2022, Văn phòng Chính phủ đã có công văn 1654/VPCP-CN gửi các Bộ Công thương, Tài chính, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Phạm Bình Minh (Tổ tưởng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương).

Cụ thể, Bộ Công thương, Tài chính, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao, rà soát kỹ các nội dung kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xử lý, hướng dẫn UBND tỉnh Bạc Liêu và nhà đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các chỉ đạo liên quan của lãnh đạo Chính phủ.

Dự án Điện khí LNG Bạc Liêu: Những đề nghị chưa có tiền lệ
Các cơ quan chức năng chỉ ra những đề nghị chưa có tiền lệ ở Dự án Điện khí LNG Bạc Liêu. Điều này chắc chắn ảnh hưởng tới quá trình...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư