Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 09 năm 2021, 01:17:00
Phó tổng giám đốc VietnamPost rời ghế thành viên Hội đồng quản trị LienVietPostBank
T.L - 23/07/2021 17:41
 
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) thông báo về việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị của Ngân hàng.

f

Bà Chu Thị Lan Hương không còn là thành viên HĐQT LienVietPostBank

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank; HoSE: LPB) vừa thông báo bà Chu Thị Lan Hương không còn là thành viên Hội đồng Quản trị. Bà Chu Thị Lan Hương, Thành viên Hội đồng quản trị LienVietPostBank nhiệm kỳ III 2018 - 2023 thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của LienVietPostBank từ ngày 23/7/2021.

Cụ thể, Ngân hàng đã nhận được Công văn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của VietnamPost tại LienVietPostBank. Theo đó, VietnamPost thông báo bà Chu Thị Lan Hương sẽ không còn là người đại diện phần vốn góp của VietnamPost tại LienVietPostBank. Vì vậy, bà Chu Thị Lan Hương đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT ngân hàng theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 35 của Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Điểm d Khoản 1 Điều 48 của Điều lệ LienVietPostBank. 

Số lượng thành viên HĐQT LienVietPostBank sau khi bà Chu Thị Lan Hương không còn là thành viên HĐQT vẫn đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật có liên quan.

Được biết, bên cạnh chức vụ Thành viên HĐQT LienVietPostBank, bà Chu Thị Lan Hương hiện đang là Phó tổng giám đốc của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost).

LienVietPostBank: Lợi nhuận 6 tháng hoàn thành gần 2/3 kế hoạch cả năm
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank; HOSE:LPB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với nhiều chỉ tiêu quan trọng tăng trưởng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư