Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 07 năm 2024,
Phú Yên: Quyết tâm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,35%
Hà Minh - 13/08/2021 06:50
 
UBND tỉnh Phú Yên quyết tâm phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,35%; thu ngân sách đạt 8.635 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 22.000 tỷ đồng…

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, Phú Yên vẫn quyết tâm phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,35%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 8.635 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 22.000 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 210 triệu USD. Bảo đảm phúc lợi, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Số Dự án bất động sản triển khai thực tế trên thực địa không nhiều nên trong đó thu tiền sử dụng đất mới đạt 24,2% dự toán
Số dự án bất động sản triển khai thực tế trên thực địa không nhiều nên thu tiền sử dụng đất của Phú Yên mới đạt 24,2% dự toán

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, bên cạnh kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể để điều hành nền kinh tế tỉnh năm 2021; thực hiện Kế hoạch về kịch bản điều hành nền kinh tế năm 2021, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan rà soát trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm và căn cứ tình hình thực tế của địa phương, dự ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét trình kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất xem xét  điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 phù hợp. Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương cập nhật, tham mưu UBND tỉnh các kịch bản điều hành nền kinh tế trong các tháng còn lại cuối năm 2021, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2021 đề ra.     

Tính đến ngày 31/7/2021 thu đạt 4.502 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch, trong đó thu tiền sử dụng đất mới đạt 24,2% dự toán; một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong cân đối ngân sách đạt thấp, như: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 26,8%; thuế ngoài quốc doanh 42,8%.

Để đảm bảo cân đối chi năm 2021, nhất là chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; ngày 06/8/2021, UBND tỉnh Phú Yên có Văn bản số 3519/UBND-KT về yêu cầu các đơn vị, địa phương sử dụng hiệu quả dự toán ngân sách nhà nước được giao và thực hiện tiết kiệm chi tối đa; đồng thời, rà soát lại các nhiệm vụ chi đã giao trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, đề xuất giãn, hoãn các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết thực hiện trong năm để ưu tiên đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.  Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu đạt mức cao nhất kế hoạch thu đề ra.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư