Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 09 năm 2021, 03:43:45
Quảng Bình: Thu hút đầu tư từ đầu năm đạt hơn 4.600 tỷ đồng
Ngọc Tân - 12/08/2020 22:07
 
Đến hết tháng 7/2020, UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 50 dự án với tổng mức đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 7/2020, tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt chủ trương đầu tư 22 dự án của nhà đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư 1.606 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng đầu năm, tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án với tổng mức đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình cho biết, nhìn chung, về thu hút đầu tư, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục được đầu tư và triển khai hoạt động theo tiến độ. Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư cho dự án Trang trại điện gió BT1 và Dự án Trang trại điện gió BT2 thuộc Cụm Trang trại Điện gió B&T, do Công ty CP Điện gió B&T làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến 8.904 tỷ đồng. 

Từ đầu năm đến nay, Quảng Bình đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 50 Dự án.
Từ đầu năm đến nay, Quảng Bình đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 50 dự án.

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình cho biết, thời gian tới, tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục riển khai thực hiệntốt kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Tập trung rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án, qua đó tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư. Hướng dẫn các thủ tục cho nhà đầu tư về các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của tỉnh.

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, trong tháng 7/2020, khối lượng vốn đầu tư Nhà nước quản lý ước thực hiện 504,7 tỷ đồng, tăng 5,0% so tháng trước và tăng 40,9% so tháng cùng kỳ năm 2019; 7 tháng đầu năm 2020, khối lược vốn đầu tư Nhà nước quản lý ước thực hiện 2.405,2 tỷ đồng, tăng 18,7% so cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 đến hết tháng 7/2020 ước đạt khoảng 43%.

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình, hiện nay các ngành chức năng làm việc, hướng dẫn các Ban QLDA ODA để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân theo kế hoạch đề ra. Tập trung thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu của các Dự án.

Đối với các dự án NGO, trong tháng 7/2020, UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt, tiếp nhận Dự án Tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro dịch bệnh Covid -19, với tổng kính phí thực hiện là 63.469 USD do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam tài trợ; Báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 3 dự án với tổng kinh phí khoảng 245 tỷ đồng do hai tổ chức Tổ chức Peace Trees Vietnam và Tổ chức Norwegian People’s Aid (NPA – Na uy) tài trợ.

Quảng Bình - Điểm đến hứa hẹn với đầu tư năng lượng tái tạo
Quảng Bình dần chuyển hướng sang thu hút đầu tư các lĩnh vực phù hợp với điều kiện tự nhiên, trong đó, năng lượng tái tạo thuộc vào 3 lĩnh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư