Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 22 tháng 05 năm 2024,
Quảng Bình xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh
Ngọc Tân - 25/04/2024 07:26
 
Chiều 24/4, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức cuộc họp nhằm rà soát các nội dung triển khai Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Phong Phú chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình cho biết, sau khi Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 12/4/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình phát biểu tại cuộc họp
Ông Hoàng Đức Thiện, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình phát biểu tại cuộc họp

Sở cũng đã kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh sớm chỉ đạo, phân công triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời gian tới, gồm: Hoàn thiện dự thảo kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Bình; chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương tiếp tục liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương để sớm có văn bản góp ý đối với nội dung dự thảo kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Bình; yêu cầu các sở, ngành, đơn vị theo phân công nghiên cứu tiếp thu và giải trình 58 ý kiến của các bộ, ngành Trung ương (trong đó, có 39 ý kiến đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, giải trình sơ bộ) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/5 để hoàn thiện dự thảo kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Bình.

Đặc biệt, đối với danh mục dự án ưu tiên đầu tư đưa vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Bình, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương căn cứ vào các quy hoạch cấp quốc gia đã được phê duyệt, ý kiến tham gia góp ý của các bộ, ngành Trung ương để rà soát, đề xuất bổ sung các dự án vào dự thảo kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Bình.

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình, do Quy hoạch tỉnh Quảng Bình được phê duyệt trước các quy hoạch chuyên ngành Quốc gia nên cần thiết phải rà soát để bổ sung, cập nhật.

Bên cạnh đó, hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về phân cấp cho UBND cấp tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh, dự kiến trình Quốc hội xem xét ban hành tại Kỳ họp thứ 7 hoặc 8 sắp tới. 

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành liên quan đã tập trung thảo luận về việc rà soát để bổ sung, cập nhật Quy hoạch tỉnh và hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Phong Phú chủ trì cuộc họp
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Phong Phú chủ trì cuộc họp

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Phong Phú yêu cầu các sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh rà soát Quyết định số 377/QĐ-TTg, đặc biệt là các sở, ngành căn cứ vào quy hoạch chuyên ngành của cấp trên đã được phê duyệt để xin phép cập nhật điều chỉnh bổ sung Quyết định số 377/QĐ-TTg. Song song với đó, tiếp tục rà soát để hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh, khẩn trương gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp; đồng thời nghiên cứu tiếp thu và giải trình ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương.

Phó chủ tịch Phan Phong Phú cũng yêu cầu các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương sớm có văn bản góp ý đối với nội dung liên quan trong dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Bình. 

Quảng Bình rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư; rà soát, xử lý theo quy định...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư