Quảng Nam đặt mục tiêu phát triển mới 100 sản phẩm OCOP
Ông Mai Đình Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam vừa cho biết, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam (OCOP Quảng Nam) giai đoạn 2018 - 2020 đang được địa phương tích cực triển khai.

Trọng tâm của Chương trình là phát triển các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo chuỗi gia tăng giá trị như: thực phẩm, đồ uống, dược liệu, vải may mặc, lưu niệm, nội thất, thủ công mỹ nghệ, dịch vụ du lịch nông thôn. 

Mục tiêu mà Quảng Nam đặt ra trong giai đoạn 2018 - 2020 là hoàn thiện/nâng cấp 130 sản phẩm thế mạnh trong nông nghiệp và dịch vụ du lịch nông thôn hiện có của các địa phương; phát triển mới 100 sản phẩm; phát triển từ 3 - 4 làng du lịch sinh thái cộng đồng, kết hợp bảo tồn các giá trị văn hóa, tạo ra sản phẩm dịch vụ du lịch tham gia chương trình OCOP; công nhận/chứng nhận sản phẩm OCOP. Đặc biệt, có ít nhất 3 sản phẩm được “gắn 5 sao” cấp tỉnh; 1 sản phẩm được “gắn 5 sao” cấp quốc gia. Đồng thời, phát triển mới và củng cố các tổ chức kinh tế sản xuất - kinh doanh sản phẩm OCOP, có ít nhất 60 tổ chức kinh tế tham gia OCOP Quảng Nam.

Quang Hưng

Tag:
Bình luận của bạn về bài viết...