Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 07 năm 2024,
Quảng Nam điều chỉnh tiến độ đầu tư hai dự án Khu công nghiệp
Hoàng Anh - 05/07/2024 08:34
 
Khu công nghiệp Tam Thăng 2 và Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa được tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ theo hình thức phân kỳ đầu tư.

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Hồ Quang Bửu vừa ký các quyết định điều chỉnh tiến độ dự án Khu công nghiệp Tam Thăng 2 và Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa.

Tỉnh Quảng Nam đã thống nhất chủ trương điều chỉnh tiến độ (phân kỳ đầu tư) thực hiện dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng 2 theo đề nghị của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh.

Khu công nghiệp Tam Thăng 2 do Công ty cổ phần Capella Quảng Nam làm chủ đầu tư. Đã được Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (nay là Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam) ký Quyết định số 191 về việc cho Công ty Capella Quảng Nam thuê đất để đầu tư xây dựng dự án tại xã Bình Nam.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam có trách nhiệm khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định và triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ được điều chỉnh.

Tỉnh Quảng Nam điều chỉnh tiến độ đầu tư hai Khu công nghiệp.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất chủ trương điều chỉnh tiến độ (phân kỳ đầu tư) thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa theo đề nghị của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì hướng dẫn chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa thực hiện đầy đủ các thủ tục có liên quan

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ được điều chỉnh.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa được triển khai tại hai xã Tam Anh Nam và xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành (thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai).

Dự án do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa thực hiện với quy mô sử dụng đất 435,8 ha; tổng vốn đầu tư dự kiến 1.540 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 462 tỷ đồng.

Quảng Nam đề nghị xét xử tranh chấp góp vốn tại Khu đô thị Viêm Minh - Hà Dừa
Tỉnh Quảng Nam đề nghị toà án sớm xét xử tranh chấp hợp đồng góp vốn, đăng ký, đặt cọc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư