Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 28 tháng 09 năm 2023, 15:06:02
Quảng Nam điều chuyển hơn 100 tỷ đồng từ các dự án không có khả năng giải ngân
Hoàng Anh - 18/09/2023 08:22
 
Tỉnh Quảng Nam quyết định điều chuyển 100 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu.

Tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định điều chuyển kế hoạch vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) năm 2023 từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu và khả năng giải ngân hết số vốn được bổ sung.

Theo đó, tổng số vốn được điều chuyển là hơn 101 tỷ đồng. Một số dự án được điều chỉnh như Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng (thành phố Hội An); dự án Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền và kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều; dự án Nâng cấp, mở rộng nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng; Đường nối ĐT609C đến Quốc lộ 14B; Xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025…

Tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm giải quyết các hồ sơ, thủ tục điều chuyển kế hoạch vốn, giải ngân và theo dõi, hướng dẫn, giám sát đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Ngoài ra, chủ đầu tư có kế hoạch vốn điều chỉnh giảm, khẩn trương lập thủ tục điều chuyển kế hoạch vốn, không lập thủ tục giải ngân đối với số kế hoạch vốn này. Các chủ đầu tư có kế hoạch vốn được bổ sung khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được bổ sung theo đúng thời hạn quy định…

Tỉnh Quảng Nam đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư các Dự án.  Ảnh: Hoàng Anh
Tỉnh Quảng Nam đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư các dự án. Ảnh: Hoàng Anh

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, tổng vốn đầu tư công năm 2023 sau điều chỉnh trên địa bàn tỉnh là hơn 9.249 tỷ đồng. Trong đó kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh là hơn 7.771 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài 1.478 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/8/2023, UBND tỉnh Quảng Nam phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các ngành và các địa phương là 7.520 tỷ đồng, đạt 97%.

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 2.961 tỷ đồng, đạt 98%; vốn ngân sách địa phương là hơn 4.558 tỷ đồng, đạt 96%. Kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết là hơn 251 tỷ đồng

Tính đến hết ngày 31/8/2023, vốn đầu công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (không bao gồm các dự án do Trung ương quản lý) giải ngân 3.380 tỷ đồng, đạt 36,5% so tổng vốn đầu tư công năm 2023 sau điều chỉnh.

Trong đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 giải ngân hơn 2.660 tỷ đồng, đạt 34,2%; kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài giải ngân hơn 719 tỷ đồng đồng, đạt 48,7%.

Quảng Nam: Đấu giá khai thác khoáng sản phải được nhân dân trong vùng dự án đồng thuận
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu kiểm tra thực tế đấu giá quyền khai thác khoáng sản; việc đấu giá khai thác khoáng sản phải được nhân dân trong vùng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư