Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 07 năm 2024,
Quảng Nam giải trình về Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng
Hoàng Anh - 27/06/2024 16:39
 
Tỉnh Quảng Nam khẳng định, khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng là dự án quan trọng nên đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này.

Ngày 26/6, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng.

Trước đó, để có cơ sở thẩm định hồ sơ dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản yêu cầu tỉnh Quảng Nam làm rõ về chỉ tiêu đất khu công nghiệp của địa phương.

Ngoài ra, làm rõ diện tích chồng lấn (khoảng 61,8 ha) của dự án khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng với dự án Khu công nghiệp Bắc Chu Lai của Công ty TNHH Một thành viên phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, về chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp, tỉnh đã có báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Trên cơ sở các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Quảng Nam khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh.

Quảng Nam khẳng định dự án khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng (115 ha) là một trong những dự án quan trọng.

Đồng thời, làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để đảm bảo chỉ tiêu đất khu công nghiệp cho các dự án khu công nghiệp đã được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các dự án mới theo quy định của pháp luật.

Giải trình về phần diện tích chồng lấn khoảng 61,8 ha đang thuộc dự án Khu công nghiệp Bắc Chu Lai của Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai (Cizidco), tỉnh Quảng Nam cho biết, Cizidco đã thống nhất lập thủ tục điều chỉnh giảm diện tích của Khu công nghiệp Bắc Chu Lai để tạo điều kiện cho Công ty Chu Lai Trường Hải thực hiện Dự án khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng.

Quảng Nam chỉ đạo Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh đang thực hiện thủ tục lập và phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) KCN Bắc Chu Lai (quy mô 700 ha), làm cơ sở để các nhà đầu tư thực hiện hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, đề xuất dự án KCN mới theo quy định.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng (115 ha) là một trong những dự án quan trọng, góp phần thực hiện thành công Quy hoạch tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, dự án sẽ đưa Quảng Nam thuộc nhóm dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực về công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí.

Vì vậy, tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét ý kiến của nhà đầu tư để xử lý hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư