Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 08 năm 2021, 12:43:37

Quảng Ngãi: Chuẩn bị trình HĐND tỉnh một số đề xuất về thu phí, lệ phí
Hà Minh - 23/06/2021 15:29
 
Quảng Ngãi sẽ đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về một số khoản thu liên quan đến cấp phép cho người nước ngoài vào làm việc; Phí giao dịch đảm bảo; cung cấp thông tin…
TIN LIÊN QUAN

Sáng 23/6, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã họp cho ý kiến một số nội dung trình HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, tại kỳ họp thứ Hai sẽ diễn ra sắp tới.

Theo đó, đối với tờ trình Đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh thống nhất nội dung tờ trình với mức thu cấp giấy phép lao động, gồm: mức thu lệ phí cấp mới giấy phép lao động là 600.000đồng/giấy phép; mức thu lệ phí cấp lại, gia hạn giấy phép lao động là 450.000đồng/giấy phép.

Liên quan đến Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất thông qua nội dung tờ trình bao gồm: phí đăng ký giao dịch bảo đảm là 80.000 đồng/hồ sơ; đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm là 30.000 đồng/hồ sơ; đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký là 60.000 đồng/hồ sơ; xoá đăng ký giao dịch bảo đảm 20.000 đồng/hồ sơ; cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm 25.000 đồng/hồ sơ; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 30.000 đồng/trường hợp.

Cuộc họp cũng thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gồm 04 công trình: Dự án Thủy điện Trà Phong; Công trình cấp diện xã Ba Trang, huyện Ba Tơ; Dự án Thủy điện ĐăkRe 2; Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN nhẹ Bình Hòa – Bình Phước…

Theo ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh xây dựng và ban hành Nghị quyết mới (thay thế Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND) là nhằm đảm bảo cho việc thực hiện pháp luật về phí và lệ phí được thống nhất, chính xác, kịp thời và phù hợp, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của chính quyền địa phương trong việc thực hiện những nhiệm vụ do luật giao, tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tại Quảng Ngãi, hiện có một số dự án công nghiệp công nghệ cao đang sử dụng hàng nghìn lao động là người nước ngoài như: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất, Doosan Vina đóng tại Khu Kinh tế Dung Quất.

Quảng Ngãi: Duyệt 15 dự án, nhóm dự án thu hút đầu tư trọng điểm
Dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 thuộc lĩnh vực Công nghiệp; Dịch vụ, du lịch, thương mại; Hạ tầng,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư