Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 01 năm 2022, 08:54:22
Quảng Ngãi: Phân cấp, phân quyền trong kêu gọi thu hút đầu tư
Hà Minh - 06/11/2016 10:44
 
Theo chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng, việc cải cách hành chính, phân cấp và phân quyền trong kêu gọi thu hút đầu tư thời gian qua được đẩy mạnh nhưng việc chuyển biến còn chậm. Cùng với việc phân cấp, phân quyền rõ ràng, cụ thể cho các đơn vị liên quan, tỉnh Quảng Ngãi cũng đang hoàn thiện đề án thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc UBND tỉnh để nâng cao hiệu quả xúc tiến, thu hút đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phát văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng ký về ban hành các nội dung liên quan đến việc phân cấp, phân quyền trong thu hút đầu tư, cụ thể là việc giới thiệu địa điểm xây dựng cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 ​Theo đó, không ban hành văn bản quy phạm pháp luật riên​g về thủ tục hành chính giới thiệu địa điểm và không đưa nội dung giới thiệu địa điểm vào "Quy định việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" do Sở Tài nguyên và Môi trường trình.

Để cụ thể hóa quy định tại Điều 70 Luật Quy hoạch đô thị và Điều 46 Luật Xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư dự án thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị giới thiệu địa điểm, Chủ tịch UBND tỉnh quy định thẩm quyền và giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện việc giới thiệu địa điểm xây dựng cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:

Về thẩm quyền giới thiệu địa điểm: UBND tỉnh giới thiệu địa điểm đối với các dự án có diện tích sử dụng đất từ 2.000m² trở lên trong đô thị, 5.000m² trở lên ngoài đô thị, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, dự án nằm trên địa giới hành chính của hai huyện, thành phố trở lên, trừ các dự án thuộc quy định tại điểm b khoản này.

Trong quy định, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phâm cấp giới thiệu địa điểm dự án đầu tư đối với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
Trong quy định, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phâm cấp giới thiệu địa điểm dự án đầu tư đối với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi


Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi: Giới thiệu địa điểm đối với các dự án thuộc phạm vi ranh giới được giao quản lý, trừ các dự án thuộc thị trấn Châu Ổ, khu đô thị Sa Kỳ và huyện Lý Sơn.

UBND các huyện, thành phố: Giới thiệu địa điểm đối với các dự án còn lại, trừ các dự án thuộc quy định tại các điểm trên, thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng.

Vị trí, khu vực BQL KKKT Dung Quất và KCN Quảng Ngãi, UBND các huyện, thành phố giới thiệu địa điểm trên phải phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch sử dụng đất được duyệt. Trường hợp không phù phù hợp với quy hoạch, phải thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch hoặc trình cấp thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch trước khi thực hiện việc giới thiệu địa điểm.

Giao Sở Xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể trình tự thực hiện việc giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, triển khai thực hiện.

Tân Tạo chấp nhận “buông” dự án nghìn tỷ ở Quảng Ngãi
Quyết định cuối cùng của Tân Tạo đã có và tập đoàn này sẽ phải chuyển nhượng Dự án Vina Universal Paradise Sơn Tịnh trước ngày 23/3/2017.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư