Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 13 tháng 06 năm 2024,
Quảng Ngãi xử lý chủ đầu tư “ngâm” giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
Nhiệt Băng - 04/03/2022 21:12
 
Các chủ đầu tư ở Quảng Ngãi không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021 do nguyên nhân chủ quan sẽ bị xử lý trách nhiệm.
TIN LIÊN QUAN

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản hỏa tốc, truyền đạt ý kiến ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với các chủ đầu tư không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021 và việc cắt, giảm vốn cụ thể đối với từng chủ đầu tư theo quy định. Việc rà soát, tham mưu, trình UBND tỉnh phải hoàn thành trước ngày 5/3/2022.

Theo Báo cáo số 35 (ngày 18/12/2022) của UBND tỉnh Quảng Ngãi gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết ngày 31/1/2022, tỉnh Quảng Ngãi giải ngân đầu tư công đạt 3.283,742 tỷ đồng (bằng 85,6%) kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao và bằng 90,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 của tỉnh đạt 93,3% so với kế hoạch vốn đã nhập TABMIS (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc). Tổng kế hoạch vốn năm 2021 đã nhập TABMIS còn lại chưa được giải ngân là 234,706 tỷ đồng. 

Đối với các Dự án không giải ngân hết do nguyên nhân chủ quan của chủ đầu tư, UBND tỉnh sẽ kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan; đồng thời, xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh tương ứng với số vốn không giải ngân hết, không được kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân và bị hủy dự toán theo quy định tại Khoản 4, Điều 44, Nghị định số 40/NĐ-CP (ngày 6/4/2020) của Chính phủ.

Có nhiều nguyên nhân khiến việc giải ngân đầu tư công không đạt được 100%.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan là ảnh hưởng của dịch bệnh, có nhiều nguyên nhân chủ quan.

Một là, quá trình trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, ban hành quy hoạch mới mất nhiều thời gian nên đã ảnh hưởng lớn đến việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công. Hai là, các cơ quan có liên quan chậm tham mưu UBND tỉnh ban hành đơn giá về đất đai, cây trồng và tài sản gắn liền với đất, dẫn đến khó khăn trong việc đo đạc, kiểm đếm và áp dụng mức đền bù; một số chủ đầu tư thiếu chủ động trong quản lý tiến độ dự án, thủ tục đầu tư, theo dõi tiến độ giải ngân…

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, do nguồn thu tiền sử dụng đất còn hạn chế nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác triển khai thực hiện các dự án được giao vốn, đặc biệt là bị động trong phân bổ vốn cho khối lượng thực hiện các công việc như bồi thường, xây lắp theo tiến độ các dự án.

Tại Báo cáo số 35, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, hiện nay, tỉnh đang rà soát, xác định và đánh giá nguyên nhân chủ quan, khách quan của từng dự án chưa giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

Theo đó, đối với các dự án không giải ngân hết do nguyên nhân chủ quan của chủ đầu tư, UBND tỉnh sẽ kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan; đồng thời, xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh tương ứng với số vốn không giải ngân hết, không được kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân và bị hủy dự toán theo quy định tại Khoản 4, Điều 44, Nghị định số 40/NĐ-CP (ngày 6/4/2020) của Chính phủ.

Theo ông Minh, đối với các dư án không giải ngân được do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, UBND tỉnh sẽ có văn bản trình cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư