Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 02 năm 2023, 22:50:14
Quảng Ninh điều chỉnh chủ trương 5 dự án trong lĩnh vực y tế
Thanh Sơn - 02/09/2022 13:44
 
Tại Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Quảng Ninh mới đây đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương 5 dự án trong lĩnh vực y tế.

Đó là các dự án gồm: Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế huyện Bình Liêu, Dự án đầu tư bổ sung cơ sở vật chất kết hợp với cải tạo và nâng cấp, mở rộng khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ, Dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái, Dự án đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm Bảo trợ tâm thần thuộc Bệnh viện bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh.

Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh
Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh

Các dự án trên đều được HĐND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2017, UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt dự án từ năm 2018. Đến đầu năm 2021, các gói thầu xây lắp đã hoàn thiện, các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế chuyên dùng đến nay chưa được triển khai thực hiện do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 xảy ra toàn cầu nên các hãng sản xuất đều bị ảnh hưởng, nguồn cung ứng, vật liệu và quy trình sản xuất bị ngưng trệ dẫn đến một số trang thiết bị y tế không thể sản xuất và giao hàng đúng tiến độ.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 44, Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, trong đó quy định: Không được mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai và không được mua bán cao hơn giá kê khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán. Theo đó, việc mua sắm các trang thiết bị y tế chuyên dùng của dự án còn phụ thuộc vào tiến độ kê khai giá trang thiết bị của các đơn vị cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Vì lý do bất khả kháng nêu trên nên HĐND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư để làm cơ sở thực hiện các nội dung tiếp theo đảm bảo đúng quy định tại Kỳ họp lần này.  

Cụ thể, đối với Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu, điều chỉnh quy mô đầu tư thiết bị y tế thành dự án đầu tư trang thiết bị y tế chuyên dùng phục vụ công tác khám, chữa và điều trị cho bệnh nhân phù hợp với quy mô 120 giường bệnh để phù hợp với nhu cầu sử dụng của Trung tâm, đảm bảo tiết kiệm, tránh trùng lặp, lãng phí. Thời gian thực hiện dự án từ 2018-2022 sẽ thành năm 2018-2023.

Dự án đầu tư bổ sung cơ sở vật chất kết hợp với cải tạo và nâng cấp, mở rộng khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ điều chỉnh quy mô thành đầu tư trang thiết bị y tế chuyên dùng phục vụ công tác khám, chữa và điều trị cho bệnh nhân phù hợp với quy mô 120 giường bệnh để phù hợp với nhu cầu sử dụng của Trung tâm, đảm bảo tiết kiệm, tránh trùng lặp, lãng phí. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019-2022 thành năm 2019-2023.

Dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái điều chỉnh quy mô đầu tư thiết bị đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của Trung tâm y tế tuyến huyện với quy mô 250 giường bệnh để phù hợp với nhu cầu sử dụng của Trung tâm, đảm bảo tiết kiệm, tránh trùng lặp, lãng phí. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017-2022 thành năm 2017-2023.

Dự án đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm Bảo trợ tâm thần thuộc Bệnh viện bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh điều chỉnh quy mô thành đầu tư thiết bị đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của Trung tâm Bảo trợ tâm thần thuộc Bệnh viện bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh phù hợp với nhu cầu sử dụng của Trung tâm, đảm bảo tiết kiệm, tránh trùng lặp, lãng phí. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018-2022 thành năm 2018-2023.

Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh điều chỉnh quy mô thành đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, giữ nguyên theo Nghị quyết số 305/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh. Đầu tư bổ sung 01 trạm biến áp 1000kVA-22/0,4kV và hệ thống đường dây cấp điện sau trạm.Kinh phí dự kiến cho các nội dung điều chỉnh, bổ sung là 2.506 triệu đồng, lấy từ nguồn kinh phí dự phòng của dự án không làm tăng tổng mức đầu tư. Bởi, theo tính toán, công suất tiêu thụ điện của toàn bộ Bệnh viện khi dự án đi vào hoạt động là khoảng 1326.73kVA. Tuy nhiên, hiện nay công suất của hệ thống cấp điện cho bệnh viện chỉ có 475kVA. Như vậy, với công suất hiện tại, sau khi hoàn thiện dự án không đủ để đáp ứng việc cấp điện cho công trình. Vì vậy, cần phải đầu tư bổ sung 01 trạm biến áp cho bệnh viện nhằm đảm bảo công suất đáp ứng hoạt động của toàn Bệnh viện.

Quảng Ninh điều chỉnh Dự án Đường ven sông, đoạn từ đường tỉnh 338 đến TX. Đông Triều
Dự án kết đã được phê duyệt chủ trương đầu tư từ 24/3/2021 và đến nay đã là lần điều chỉnh thứ 3 nhưng vẫn chưa thể khởi công.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư