Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 08 năm 2022, 12:15:12
Quy chế mới cởi trói cổ phiếu diện kiểm soát
Chí Tín - 15/01/2014 11:40
 
Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) vừa ban hành 2 quyết định số 10/QĐ-SGDHMC và 11/QĐ-SGDHMC ban hành quy chế niêm yết và sửa đổi quy chế giao dịch chứng khoán tại HOSE. Theo các quy định mới, 8 cổ phiếu đang trong diện kiểm soát là MHC, DTT, NVT, SJS, HAX, DRH, VID, PXM sẽ được giao dịch bình thường như các cổ phiếu khác.
Cổ phiếu bị kiểm soát được giao dịch trở lại

Chứng khoán trong diện kiểm soát sẽ được giao dịch với thời gian dài hơn so với trước đây

Trước đó, các cổ phiếu này chỉ được giao dịch trong 15 phút khớp lệnh đóng cửa thị trường.

Quy định mới bổ sung thêm trường hợp chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt.

Đó là chứng khoán của các công ty vi phạm các quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo hoặc trong trường hợp HOSE xét thấy cần thiết
để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

2 cổ phiếu sẽ nằm trong dạng kiểm soát đặc biệt theo quy chế mới là STT của Saigon Tourist và SGT của Saigontel.

Trong trường hợp này, chứng khoán sẽ chỉ được giao dịch vào phiên chiều theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Như vậy, theo quy định mới, các chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt cũng được giao dịch với thời gian dài hơn so với chỉ giao dịch 15 đóng cửa thị trường như trước đây.

HOSE sẽ xem xét đưa ra khỏi diện kiểm soát hoặc chuyển sang diện cảnh báo trong trường hợp tổ chức niêm yết khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị kiểm soát.

Cụ thể, những chứng khoán niêm yết đang trong diện bị kiểm soát do lỗ 2 năm liên tiếp sẽ được đưa ra khỏi diện kiểm soát khi công ty có lãi và không còn lỗ lũy kế.

Trong trường hợp công ty có lãi nhưng vẫn còn lỗ lũy kế căn cứ trên báo cáo tài chính soát xét bán niên hoặc báo cáo tài chính kiểm toán năm kế tiếp thì công ty sẽ được đưa ra khỏi diện kiểm soát, nhưng vẫn trong diện cảnh báo.

Ngoài ra, các chứng khoán niêm yết đang trong diện bị kiểm soát do bị âm vốn cũng sẽ được đưa ra khỏi diện kiểm soát khi công ty khắc phục được hoàn toàn nguyên nhân căn cứ trên báo cáo tài chính soát xét bán niên hoặc báo cáo tài chính kiểm toán năm.

Trường hợp chứng khoán rơi vào diện kiểm soát do ngừng hoạt động kinh doanh chính từ 9 tháng trở lên sẽ được xem xét đưa ra khỏi diện kiểm soát khi công ty khắc phục được nguyên nhân.

Hiện nay trên HOSE đang có 10 cổ phiếu trong diện bị kiểm soát, chủ yếu đều do thua lỗ liên tục trong 2 năm 2011 và 2012.

10 cổ phiếu đang trong diện bị kiểm soát tại HOSE:

PXM - Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí miền Trung

SGT - Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn

VID - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông

DRH - Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước

HAX - Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

NVT - Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Vinh Vân Bay

SJS - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

DTT - Công ty cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành

STT - Công ty cổ phần Vận chuyển Saigon Tourist

MHC - Công ty cổ phần Hàng hải Hà Nội

2 cổ phiếu tăng trên 40% trong tuần qua
Cổ phiếu AMC của Công ty Khoáng sản Châu Á đã tăng giá 45% trong tuần từ mức 20.000 đồng/cổ phiếu lên 29.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi cổ phiếu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư