Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 27 tháng 09 năm 2023, 15:49:10
Quy định hồ sơ đề xuất về tài chính của tất cả các nhà thầu trong đấu thầu
Anh Ngọc - 27/12/2018 07:28
 
Theo quy định, hồ sơ đề xuất về tài chính của tất cả các nhà thầu phải được bên mời thầu niêm phong trong một túi riêng biệt và được đại diện của bên mời thầu, nhà thầu tham dự lễ mở thầu ký niêm phong.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Mai Đức Tú (tỉnh Gia Lai) đặt câu hỏi như sau: Trong quá trình mở thầu nhà thầu có được quyền đề xuất niêm phong một bộ hồ sơ đề xuất tài chính của các nhà thầu tham dự để bảo đảm tính công bằng về giá hay không? Nếu được thì có văn bản nào quy định không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm đ, Khoản 4, Điều 26 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định hồ sơ đề xuất về tài chính của tất cả các nhà thầu phải được bên mời thầu niêm phong trong một túi riêng biệt và được đại diện của bên mời thầu, nhà thầu tham dự lễ mở thầu ký niêm phong.

Đối với vấn đề của ông Tú, việc mở thầu đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được thực hiện theo quy định nêu trên.

Bên mời thầu được tự lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất?
Theo quy định, bên mời thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện việc lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất thì việc bên mời...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư