Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 10 năm 2022, 06:34:02
Quy hoạch điện VIII: Yêu cầu Bộ Công thương rà soát kỹ, chọn phương án tối ưu
Thanh Hương - 19/07/2021 20:36
 
Liên quan đến Quy hoạch điện VIII, Bộ Công thương được yêu cầu phân tích kỹ, toàn diện về kinh tế, kỹ thuật các phương án quy hoạch để lựa chọn phương án tối ưu nhất, trình Thủ tướng.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Theo đó, sau khi nghe Bộ Công thương, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Viện Năng lượng báo cáo nội dung hoàn thiện Quy hoạch điện VIII, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã kết luận, Quy hoạch điện VIII đã được Bộ Công thương tổ chức lập, thực hiện các thủ tục thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy ịnh của pháp luật về quy hoạch.

Đây là một trong những quy hoạch ngành quốc gia rất quan trọng, được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo, trong đó có yêu cầu “rà soát kỹ nội dung, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đặt lợi ích quốc gia và dân tộc lên trên hết…, cần lưu ý nghiên cứu, phân tích kỹ về giá điện, việc cân đối hợp lý về cơ cấu các nguồn điện (thuỷ điện, nhiệt điện, năng lượng tái tạo) và đảm bảo sự phù hợp giữa các vùng miền để tránh lãng phí nguồn lực xã hội (Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 29/5/2021)

Bộ Công thương đã cố gắng hoàn thiện Quy hoạch điện VIII theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nếu trên và các nội dung chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 91/TB-VPCP (ngày 3/5/2021)

Để hoàn thiện Quy hoạch điện VIII và chuẩn bị nội dung báo cáo Thường trực Chính phủ, Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công thương bám sát, thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Thủ tướng và Phó thủ tướng tại các văn bản nêu trên.

Đồng thời rà soát kỹ về hiện trạng nguồn điện, hiện trạng và dự báo nhu cầu điện của các iền (Bắc, Trung, Nam) để bổ sung tính toán quy hoạch theo các phương án kế thừa Quy hoạch điện VII điều chỉnh; cân bằng cao nhất cung cầu nội vùng; giảm thiểu truyền tải xa, điều chỉnh hợp lý quy hoạch nguồn điện đã có, chỉ sử dụng lưới điện 500 kV liên kết Bắc – Trung – Nam hiện có và đang đầu tư xây dựng.

Bộ Công thương cũng được yêu cầu phân tích kỹ, toàn diện về kinh tế, kỹ thuật các phương án quy hoạch nều trên để lựa chọn quy hoạch tối ưu nhất, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Thông báo này, Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công thương tập trung cao độ, chỉ đạo thực hiện hoàn thiện Quy hoạch điện VIII, khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sẽ trình lại Đề án Quy hoạch Điện VIII vào tháng 6/2021
Bộ Công thương được yêu cầu rà soát lại để trình lại Đề án Quy hoạch Điện VIII trong tháng 6/2021.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư