Repos trái phiếu tăng đột biến
Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 2/2017, giá trị giao dịch trái phiếu thông qua phương thức mua - bán lại (Repos) tăng đột biến tới 178,7% so với tháng 1/2017.
Thị trường trái phiếu đang ngày càng chuyên nghiệp hóa hơn
Thị trường trái phiếu đang ngày càng chuyên nghiệp hóa hơn

Tháng 2/2017, HNX đã tổ chức 17 phiên đấu thầu, huy động được 25.927,1593 tỷ đồng trái phiếu, tăng 96,7% so với tháng 1/2017. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 16.877,1593 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 9.050 tỷ đồng.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 5,02-5,45%/năm, 7 năm trong khoảng 5,39-5,44%/năm, 10 năm trong khoảng 6,05-6,70%/năm, 15 năm trong khoảng 7,12-7,65%/năm, 30 năm là 7,97%/năm.

So với tháng 1/2017, lãi suất trúng thầu của trái phiếu KBNN kỳ hạn 5 năm giảm 0,23%/năm, kỳ hạn 7 năm giảm 0,16%/năm, 15 năm giảm 0,13%/năm, 30 năm giảm 0,01%/năm.

Kỳ hạn trái phiếu

Số phiên đấu thầu

Giá trị gọi thầu
(đồng)

Giá trị đăng ký
(đồng)

Giá trị trúng thầu
(đồng)

Vùng LS
 đặt thầu
(%/năm)

Vùng LS
trúng thầu
(%/năm)

5 Năm

5

12,500,000,000,000

32,885,000,000,000

10,242,000,000,000

4.85-6.10

5.02-5.45

7 Năm

2

5,100,000,000,000

12,922,000,000,000

5,100,000,000,000

5.10-6.00

5.39-5.44

10 Năm

4

5,300,000,000,000

15,266,000,000,000

5,250,000,000,000

6.01-6.80

6.05-6.70

15 Năm

4

3,500,000,000,000

11,883,500,000,000

3,500,000,000,000

7.03-7.69

7.12-7.65

30 Năm

2

3,300,000,000,000

3,057,159,300,000

1,835,159,300,000

7.90-8.40

7.97-7.97

Tổng

17

29,700,000,000,000

76,013,659,300,000

25,927,159,300,000

   

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp tháng 2/2017, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 788 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 84,3 nghìn tỷ đồng, tăng 25% về giá trị so với tháng 1/2017.

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 705 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 68,5 nghìn tỷ đồng, tăng 178,7% về giá trị so với tháng 1/2017.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 7,5 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 5,8 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repos của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 69 tỷ đồng.

STT

KHCL

KLGD

GTGD

Vùng lợi suất

1

6 Tháng

4,000,000

432,766,000,000

4.40 - YTM - 4.40

2

12 Tháng

33,370,000

3,596,308,950,000

3.50 - YTM - 5.00

3

2 Năm

160,960,000

16,970,369,850,000

4.19 - YTM - 5.51

4

3 Năm

81,407,058

8,668,903,572,567

4.35 - YTM - 7.48

5

3 - 5 Năm

230,120,000

24,921,351,870,000

4.65 - YTM - 7.11

6

5 Năm

78,770,000

8,203,041,680,000

4.90 - YTM - 5.45

7

5 - 7 Năm

21,500,000

2,353,116,500,000

5.25 - YTM - 8.50

8

7 Năm

66,400,000

7,321,140,190,000

5.25 - YTM - 7.31

9

7 - 10 Năm

13,810,000

1,510,923,260,000

5.51 - YTM - 5.98

10

10 Năm

21,500,000

2,204,330,500,000

5.95 - YTM - 6.80

11

10 - 15 Năm

42,770,000

4,705,393,440,000

6.70 - YTM - 8.31

12

15 Năm

18,580,000

1,918,253,340,000

7.00 - YTM - 9.50

13

20 Năm

1,500,000

152,020,130,000

7.69 - YTM - 7.70

14

25-30 Năm

4,000,000

403,356,000,000

7.96 - YTM - 7.96

15

30 Năm

9,700,000

965,485,200,000

7.97 - YTM - 9.51

 

Tổng

788,387,058

84,326,760,482,567

 

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...