Kho bạc đã huy động hơn 33 nghìn tỷ trái phiếu
Kể từ đầu năm 2017, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 33.284,4593 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
Cơ quan quản lý đang nghiên cứu đưa ra nhiều chính sách mới thúc đẩy thị trường trái phiếu
Cơ quan quản lý đang nghiên cứu đưa ra nhiều chính sách mới thúc đẩy thị trường trái phiếu

Trong phiên gần đây nhất, Kho bạc Nhà nước đã đưa ra gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (2.000 tỷ đồng), 7 năm (2.000 tỷ đồng), 20 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 17 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.931 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,85-5,50%/năm.

Kết quả, huy động được 1.830 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,02%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.896 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,34-5,90%/năm.

Kết quả, huy động được 1.945 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 5,39%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.388 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,40-8,20%/năm.

Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 20 năm với lãi suất trúng thầu 7,65%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.170 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.438 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,92-8,40%/năm.

Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,96%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 6 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.234 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...