Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 01 năm 2022, 03:18:35
Sắp có quy định mới về cách tính thù lao dịch vụ đấu giá tài sản
Anh Ngọc - 16/03/2020 07:17
 
Bộ Tài chính sắp ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 45/2017/TT-BTC dự kiến được sửa đổi, bổ sung như sau: “Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản quy định chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật Đấu giá tài sản.

Trường hợp đấu giá tài sản không thành thì người có tài sản đấu giá thỏa thuận thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản các chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật Đấu giá tài sản và thù lao dịch vụ đấu giá tối đa không vượt mức thù lao dịch vụ đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá thành”.

Như vậy, dự thảo Thông tư đã sửa đổi cách tính thù lao dịch vụ đấu giá tài sản. Theo quy định hiện nay, thù lao dịch vụ đấu giá tài sản quy định chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng bao gồm các chi phí hợp lý, hợp lệ mà người có tài sản đấu giá trả cho tổ chức đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản theo quy định.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá thành hoặc đấu giá không thành, người có tài sản đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, chi phí đấu giá quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật Đấu giá tài sản; trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Bán đấu giá tài sản là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện?
Theo quy định về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư