Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 20 tháng 05 năm 2024,
Sẽ có chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch
Kỳ Thành - 14/09/2021 10:28
 
Chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 phải đảm bảo triển khai ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, trong đó tập trung phục hồi các ngành, lĩnh vực trọng tâm.

Sáng 14/9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 Vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Đây là hội nghị đầu tiên trong chuỗi 3 hội nghị trực tuyến với 3 miền Bắc, Trung, Nam bao gồm 6 vùng KTXH trong cả nước với mục tiêu hướng dẫn, trao đổi với các địa phương để đánh giá những kết quả dự kiến đạt được trong năm 2021, những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện kế hoạch.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ và lãnh đạo 11 địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng, 14 địa phương vùng trung du - miền núi Bắc Bộ, cho thấy sự quan tâm của các cơ quan đối với công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công và quy hoạch của các địa phương.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì Hội nghị sáng 14/9
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì Hội nghị sáng 14/9

Làm tốt liên kết vùng và quy hoạch vùng sẽ tận dụng được các tiềm năng sẵn có

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, “trên cơ sở các kết quả đạt được, các địa phương đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 nhằm đảm bảo tập trung, hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra và nâng cao sự phối hợp, chia sẻ giữa các địa phương trong công tác điều hành, xây dựng và triển khai kế hoạch nhất là trong bối cảnh diễn biến của dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường”.

Theo Bộ trưởng, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và các kế hoạch 5 năm trên các lĩnh vực theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”.

Để thực hiện được phương châm hành động của Chính phủ đã đề ra, đồng thời phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết và chương trình hành động để triển khai thực hiện như: Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị số 63/NQ-CP, Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 105/NQ-CP và các nghị quyết chuyên đề của Chính phủ, tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ghi nhận, mặc dù trong điều kiện còn rất khó khăn, diễn biến của dịch bệnh còn phức tạp nhưng tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội 8 tháng của vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du - miền núi Bắc Bộ đã đạt được những kết quả khả quan: các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn được duy trì trong bối cảnh chịu tác động mạnh từ dịch bệnh.

Các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo. Tốc độ tăng trưởng bình quân 6 tháng của 2 vùng đều cao hơn mức bình quân chung cả nước, trong đó, một số địa phương có tốc độ tăng trưởng nằm ở nhóm cao nhất cả nước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng của 2 vùng đạt 406,62 nghìn tỷ đồng, chiếm 38,25% số thu cả nước; Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đạt 108,62 tỷ USD, chiếm trên 50% cả nước; Tổng vốn FDI đăng ký trong 8 tháng đạt 6,9 tỷ USD, chiếm 36,1% cả nước; Số doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đạt 30.360 doanh nghiệp, chiếm 37,2% cả nước.

Bộ trưởng lưu ý, vấn đề liên kết vùng, quy hoạch vùng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các địa phương.

“Nếu làm tốt vấn đề liên kết vùng và quy hoạch vùng sẽ tận dụng được các tiềm năng, lợi thế sẵn có của các địa phương và hạn chế việc triệt tiêu động lực của các địa phương với nhau”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Hội nghị kết nối trực tuyến đến 25 điểm cầu tại các địa phương

Đề xuất giải pháp xây dựng Chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch

Để các địa phương tập trung tham luận, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu một số vấn đề mang tính gợi mở như: đề nghị các địa phương đánh giá toàn diện, phân tích các mặt được, chưa được và làm rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan và các giải pháp đối với tình hình triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư 8 tháng năm và ước thực hiện cả năm 2021; trong đó, đánh giá rõ việc dự kiến kết quả thực hiện chỉ tiêu GRDP của các địa phương trong năm 2021.

Bên cạnh đó, các địa phương kiến nghị các giải pháp đúng, chia sẻ cách làm hay để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và triển khai kế hoạch đầu tư công trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, đặc biệt là việc giải ngân trong 9 tháng và những tháng cuối năm 2021 trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị về công tác giải ngân vừa qua; đồng thời, tập trung vào việc khả năng thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng phải đạt tối thiểu 60% kế hoạch đã được giao từ đầu năm.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng yêu cầu các địa phương dự kiến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022; trong đó, cần tập trung về công tác dự báo, đánh giá, phân tích tình hình, bối cảnh “bình thường mới”, nêu bật những vấn đề khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, giải đáp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Bên cạnh đó, các địa phương cần làm rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến từng lĩnh vực tại địa phương như về quy hoạch, đầu tư công, khắc phục các tác động của dịch bệnh Covid-19, các vấn đề về doanh nghiệp, đầu tư kinh doanh, an sinh xã hội…

Ngoài ra, các địa phương nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng Chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 đảm bảo triển khai ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát; trong đó tập trung phục hồi các ngành, lĩnh vực trọng tâm của địa phương và vùng. Đối với quy hoạch, đề nghị các địa phương nêu thêm các khó khăn, vướng mắc; đồng thời, kiến nghị đề xuất đối với việc triển khai công tác quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và các quy hoạch có liên quan…

Bộ trưởng cho biết, cùng với quá trình tổng hợp, xây dựng kế hoạch và các ý kiến đóng góp, tham luận của các đại biểu tại hội nghị hôm nay, đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ sẽ giải đáp những nội dung vướng mắc, khó khăn được các địa phương đề cập theo các nhóm vấn đề lớn để cùng với các địa phương xây dựng phương án phát triển kinh tế xã hội phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng địa phương, góp phần tiến tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Phấn đấu trở lại trạng thái bình thường mới vào năm 2022
Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo diễn ra sáng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư