Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 10 năm 2021, 05:29:24
Sơ kết Chương trình Khoa học Công nghệ nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020
Quang Hưng - 26/04/2021 09:34
 
Chương trình đã giới thiệu, chuyển giao hơn 60 mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, xây dựng nông thôn mới.
TIN LIÊN QUAN
.
Ông Trần Thanh Nam – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Khoa học Công nghệ phục vụ xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 khai mạc Hội nghị.

Trong 2 ngày 26 và 27/4/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức sơ kết Chương trình Khoa học Công nghệ phục vụ xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và đề xuất khung chương trình giai đoạn 2021 – 2025, Hội thảo góp ý xây dựng khung chương trình và giải pháp thúc đầy Chương trình OCOP giai đoạn 2021 – 2025.

Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện theo Quyết định số 45/QĐ – TTg ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ (trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ – TTg ngày 05/01/2012), trong đó, một số nhiệm vụ được chuyển tiếp thực hiện trong 2 năm 2016 – 2017, đồng thời triển khai các nhiệm vụ của giai đoạn II từ năm 2018 – 2020.

.
Chương trình tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống Dịch Covid 19.

Theo ông Trần Thanh Nam – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Khoa học Công nghệ phục vụ xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, Chương trình đã giới thiệu, chuyển giao vào sản xuất các quy trình, giải pháp công nghệ, xây dựng hơn 60 mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, 50 mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân theo chuỗi giá trị.

Các đề tài, dự án đã tổ chức nhiều lớp đào tạo, tập huấn cho hàng nghìn cán bộ kỹ thuật địa phương và nông dân; tham gia đào tạo 34 nghiên cứu sinh tiến sĩ và học viên cao học. Các kết quả nghiên cứu đã đóng góp kịp thời cho Trung ương Đảng tổng kết 1 số vấn đề lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới; tổng kết Chương trình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2019.

.
Hội chợ OCOP với chủ đề "Hương sắc miền Tây" tại TP. Phú Quốc.

Cũng trong 2 ngày diễn ra Chương trình, Ban tổ chức sẽ tiến hành Hội thảo, đối thoại với các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế về phát triển OCOP xanh theo hướng xuất khẩu, chuyển đổi số và thúc đẩy cơ giới hóa và chế biến quy mô nhỏ và trung bình;

Khảo sát chủ thể OCOP và trung tâm giới thiệu ẩm thực, đặc sản, du lịch Đồng Tháp và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và giới thiệu đến các đại biểu, khách mời tuyến du lịch sinh thái trải nghiệm nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ rừng tại Phú Quốc.

Agribank thúc đẩy ngân hàng số tại khu vực nông nghiệp, nông thôn
Phát hành trăm ngàn thẻ cho khách hàng khu vực nông nghiệp, lắp đặt hàng ngàn máy chấp nhận thẻ (POS), máy giao dịch tự động (ATM), Agribank góp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư