Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 10 tháng 12 năm 2023, 13:38:02
Tag: áp dụng basel ii
 • Hạn áp chuẩn Basel II còn 20 ngày: Hệ thống ngân hàng đã sẵn sàng?
  Tiến trình xây dựng một ngành ngân hàng Việt Nam lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia bền vững được đánh dấu bởi những bước tiến đáng kể trong việc tái cấu trúc ngành ngân hàng, giảm số lượng ngân hàng yếu kém, nâng cao năng lực của các ngân hàng thương mại (NHTM) đặc biệt là về chất lượng tài sản, khả năng sinh lời, hệ số an toàn vốn và năng lực quản trị. Trong khuôn khổ đó, năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 51/NQ-CP, trong đó có nhấn mạnh đến 2020, các NHTM triển khai áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực Basel II.
 • Tại sao Việt Nam cần sớm triển khai Basel?
  “Nếu trì hoãn triển khai Basel (II hoặc III), một trong những hậu quả lớn sẽ là hạn chế mức độ an toàn vốn, ngăn chặn rủi ro cho vay quá mức khi tỷ lệ nợ tăng trưởng ở tốc độ không bền vững”. 
 • Thông tư 36: Khó cũng phải làm
  Tuy có khó khăn nhất định với ngân hàng khi phải áp dụng chuẩn mới tại Thông tư 36, song theo nhận định của các chuyên gia tài chính và ngay cả lãnh đạo của một số nhà băng, để hướng đến thông lệ quốc tế, đảm bảo an toàn hoạt động thì phải thực hiện.
 • Ngân hàng Việt đang đi đúng hướng trong áp dụng Basel II
   Tập đoàn Ernst & Young (EY) vừa tổ chức Hội thảo “Triển khai Hiệp ước Vốn Basel II – những bài học từ thực tiễn cho ngân hàng Việt Nam”. Áp dụng Basel II như thế nào để hiệu quả cao và chi phí thấp là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng.