Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 04 năm 2021, 04:17:43
Tag: bx bunka việt nam
  • Eurowindow bắt tay Bunka Shutter (Nhật Bản)
    Tại buổi Lễ công bố cổ đông và đối tác chiến lược giữa Công ty Bunka Shutter và Eurowindow vừa diễn ra, Eurowindow và Bunka Shutter (Nhật Bản) đã chính thức ký kết Biên bản thỏa thuận đối tác chiến lược.