Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 05 năm 2022, 18:37:01
Tag: chất thải sinh hoạt
  • Tập trung đầu tư xử lý chất thải sinh hoạt
    Rác thải sinh hoạt đang trở thành vấn nạn tại nhiều địa phương, đe dọa tới môi trường và sức khỏe con người. Để nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương, tỉnh Thái Bình đang thực hiện nhiều biện pháp giải quyết triệt để tình trạng rác thải hiện nay.