Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2022, 16:06:08
Phạt nặng với hành vi chôn, lấp, đổ thải chất thải trái quy định
Như Chinh - 29/11/2016 17:20
 
Theo quy định mới của Chính phủ tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, cá nhân, tổ chức chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường sẽ bị phạt nặng.
TIN LIÊN QUAN
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Cụ thể, Nghị định quy định hành vi chuyển giao, cho, bán chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định; chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường; tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định bị xử phạt từ 2 triệu - 250 triệu đồng.

Nghị định phạt tăng thêm từ 40% đến 50% số tiền phạt so với mức phạt tiền tương ứng đối với hành vi vi phạm trên trong trường hợp gây ô nhiễm môi trường hoặc có chứa các thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường xung quanh. Tổng mức phạt đối với mỗi hành vi vi phạm không quá 1 tỷ đồng.

Phạt tiền từ 900 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với hành vi vi phạm ở trên trong trường hợp chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường.

Nghị định cũng quy định hành vi chôn, lấp, đổ, thải chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường bị xử phạt từ 100 - 500 triệu đồng. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với hành vi chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trái quy định của pháp luật dưới 3.000 kg.

Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư