Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 01 năm 2022, 08:10:31
Tag: chung cư vượt tầng
  • Nghệ An điều chỉnh 5 dự án chung cư cao tầng
    Mục đích của việc điều chỉnh và hủy bỏ quy hoạch ban đầu đối với một số dự án chung cư cao tầng, theo Sở Xây dựng Nghệ An là nhằm làm thay đổi bộ mặt kiến trúc cảnh quan đô thị, và giảm áp lực quá tải nội thành trong tương lai.