Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 01 tháng 12 năm 2023, 07:48:59
Tag: công ty cổ phần Đầu tư và công nghiệp tân tạo
  • Cổ phiếu ITA tăng nóng và tín hiệu cảnh báo
    Không chỉ bật tăng theo “sóng” cổ phiếu vừa và nhỏ, cổ phiếu ITA của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo còn hút dòng tiền bởi thông tin về hoạt động đầu tư và kế hoạch niêm yết tại Mỹ. Tuy nhiên, động thái tăng nóng cũng phát đi những tín hiệu cảnh báo.
  • Quảng Ngãi hoàn trả Tân Tạo gần 1 tỷ đồng
    Tại văn bản số 5198/UBND-CNXD, UBND tỉnh Quảng Ngãi trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cung cấp thông tin và xác định trách nhiệm của mỗi bên trong việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo không thực hiện dự án KCN Phổ Phong, tại huyện Đức Phổ.