Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 02 năm 2023, 05:11:48
Tag: công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng vina2
  • Vina2 xoay xở với diện mạo mới
    Công ty cổ phần Xây dựng số 2 (mã VC2, sàn HNX) đã hoàn tất sửa đổi điều lệ đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2. Liệu Vina2 có thể làm nên một cơ thể mới cả ở vóc dáng và nội dung, hay chỉ là câu chuyện bình mới rượu cũ?