Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 10 năm 2021, 12:15:03
Tag: dầu khí sông Đà
  • Đại hội SDP: Đặt mục tiêu doanh thu 936 tỷ đồng
    Tại Đại hội đồng cổ đông diễn ra hôm 10/4, ông Hoàng Văn Toản, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Sông Đà – PVSD (mã SDP, sàn HNX) cho biết, Công ty sẽ tập trung tiếp thị đấu thầu để tìm kiếm các hợp đồng mới.