Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 11 năm 2021, 07:29:25
Tag: đầu tư cà mau
  • Nâng tầm vị thế hình ảnh vùng đất mũi
    Tỉnh Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo mọi điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội.