Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 10 năm 2021, 21:47:56
Tag: đầu tư cho truyền tải điện và phát điện
  • Đầu tư nguồn điện, một mình EVN gánh không nổi
    Tại Quyết định 428/2016/QĐ-TTg, phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến năm 2030, tổng công suất các nhà máy điện đến năm 2020 phải đạt 60.000 MW. Như vậy, trong giai đoạn 2016 - 2020, cần đưa vào thêm 21.650 MW nguồn mới để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.