Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 01 năm 2022, 12:27:31
Tag: Đầu tư của thái lan vào việt nam
  • Nhà đầu tư Thái ào ào vào Việt Nam
    Theo Hội đồng Kinh doanh Việt Nam -Thái Lan, Thái Lan có thể sẽ trở thành 1 trong 10 nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong vòng 2 năm tới (so với vị trí 11 như hiện nay). Đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam đã tăng khoảng 35 % từ mức 5.9 tỷ USD vào năm 2012 to lên khoảng 8 tỷ USD vào tháng 5/2016.