Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 05 năm 2021, 05:41:56
Tag: Đinh thế hiển
  • Dòng tiền đầu tư sẽ chuyển hướng
    Không còn dồn dập đổ vào chứng khoán, bất động sản, từ năm 2020, dòng tiền đầu tư sẽ có sự chuyển hướng sang các lĩnh vực vừa sinh lời tốt, song vẫn đảm bảo độ an toàn nhất định.
  • Nhận diện nợ xấu và đề xuất phương hướng xử lý
    Nợ xấu ngân hàng sẽ là một trong những vấn đề quan trọng được đề cập khi Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 2016 trong kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, khai mạc ngày mai (20/10). Đã có một số đề xuất được đưa ra nhằm giải quyết nợ xấu, song cần cân nhắc thận trọng, tham khảo nhiều biện pháp khác nhau để xử lý sao cho hiệu quả.