Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 05 năm 2022, 18:14:26
Tag: dự thảo bộ luật lao động sửa đổi
  • Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): Lời gửi gắm đại biểu Quốc hội
    Nếu quy định về giờ làm thêm, tiền lương tăng thêm... như Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), bao giờ Việt Nam mới có các doanh nghiệp như Microsoft hay Facebook...? Nhiều doanh nghiệp đã muốn gửi câu hỏi như vậy đến các đại biểu Quốc hội, khi soi vào các quy định của Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) được Quốc hội thảo luận trong ngày hôm nay.
  • Không ai hưởng lợi nếu giảm giờ làm?
    Doanh nghiệp sẽ cân nhắc lại việc mở rộng sản xuất hoặc đầu tư mới, nếu chi phí lao động tại Việt Nam không cạnh tranh so với các quốc gia khác, nhất là khi giờ làm việc trong tuần của lao động giảm xuống, theo quy định được nêu tại Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi.