Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 09 năm 2021, 04:23:07
Tag: elcom corp
  • ELCOM Corporation bổ nhiệm Tổng giám đốc mới
    ELCOM, một doanh nghiệp công nghệ thuộc top đầu của Việt Nam, vừa chính thức bổ nhiệm Tổng giám đốc mới. Ông Phạm Minh Thắng, nguyên Phó Tổng giám đốc ELCOM, đã được lựa chọn trở thành Tổng giám đốc thứ hai của ELCOM với nhiều kỳ vọng.