Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 11 năm 2021, 06:49:41
Tag: hệ thống quản trị sap erp
  • FECON vận hành hệ thống SAP ERP
    Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON (mã FCN - HOSE) vừa chính thức vận hành hệ thống quản trị SAP ERP (Enterprise Resource Planning - Quản lý nguồn lực doanh nghiệp), với tổng giá trị đầu tư 2,5 triệu USD.