Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 01 năm 2022, 23:09:00
Tag: jumpei matsumoto
  • Tiếp cận kỹ thuật điện hạt nhân từ MHI
    Công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi (MHI) và Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) vừa trao các suất học bổng hỗ trợ sinh viên tham gia khóa học về điện hạt nhân. Các khóa học bắt đầu tư ngày 2 đến ngày 6/11/2015 và từ ngày 16 đến 20/11/2015.