Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 12 năm 2021, 03:00:36
Tag: khởi nghiệp doanh nghiệp
  • Phải có tổ chức, hỗ trợ cho phong trào khởi nghiệp
    Với câu hỏi Sở KH-CN TPHCM có thể làm gì để phong trào khởi nghiệp của thành phố thực sự hiệu quả và có nét đặc trưng riêng đã được đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trả lời cho thấy bức tranh khởi nghiệp doanh nghiệp nhìn ở góc độ khởi nghiệp quốc gia khá thuyết phục.