Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 01 năm 2022, 03:59:07
Tag: kinh tế việt nam phục hồi
  • Chỉ dấu sớm về phục hồi tăng trưởng kinh tế Việt Nam
    () Ngân hàng Thế giới (WB) vừa đưa ra mức dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2014 là 5,6%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với năm 2013. Đây cũng là con số dự báo mà WB dành cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2015 kèm với nhận định cho rằng, đã có chỉ dấu sớm về phục hồi tăng trưởng kinh tế.