Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2020, 22:49:30
Tag: linkhouse
  • MB Ageas Life hợp tác chiến lược với LinkHouse
    Hợp tác giữa MB Ageas Life và LinkHouse là xu hướng tất yếu trong bối cảnh công nghệ đang được áp dụng vào ngành Bảo hiểm truyền thống những năm gần đây, tạo cơ hội cho các công ty bảo hiểm tiếp cận và tăng cường trải nghiệm khách hàng trong ngành dịch vụ tài chính.