Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2021, 09:39:23
Tag: mô hình ngân hàng hiện đại
  • Lợi nhuận ngân hàng với gam màu sáng
    Ngành ngân hàng vừa có một năm hoạt động hiệu quả. Trong đó, nhiều nhà băng đã vượt chỉ tiêu do Hội đồng Quản trị giao. Có được kết quả đó một phần nhờ nợ xấu được kiểm soát và giảm trích lập dự phòng rủi ro.