Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 08 năm 2022, 18:44:20
Tag: phương án nới room
  • UBCK thúc doanh nghiệp lên phương án nới room
    Để quy định nới room cho NĐT nước ngoài tại Nghị định 60/2015 (NĐ60), có hiệu lực từ ngày 1/9 tới, sớm đi vào cuộc sống, ngày 16/7, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng đã ký Công văn 4493/UBCK-PC về triển khai NĐ60 gửi các công ty đại chúng, CTCK, công ty quản lý quỹ... đốc thúc họ tích cực lên phương án, chuẩn bị cho việc nới room.