Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 20 tháng 05 năm 2024,
UBCK thúc doanh nghiệp lên phương án nới room
 
Để quy định nới room cho NĐT nước ngoài tại Nghị định 60/2015 (NĐ60), có hiệu lực từ ngày 1/9 tới, sớm đi vào cuộc sống, ngày 16/7, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng đã ký Công văn 4493/UBCK-PC về triển khai NĐ60 gửi các công ty đại chúng, CTCK, công ty quản lý quỹ... đốc thúc họ tích cực lên phương án, chuẩn bị cho việc nới room.
.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang “chỉ việc” cho các doanh nghiệp để có thể sớm thực hiện được phương án nới room cho nhà đầu tư nước ngoài

Để quy định nới room sớm đi vào cuộc sống ngay sau thời điểm NĐ60 có hiệu lực, hiện cả cơ quan quản lý lẫn các doanh nghiệp còn khá nhiều việc phải làm.

Về phía Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, được biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang khẩn trương hoàn tất một số dự thảo thông tư để trình Bộ Tài chính ban hành như: dự thảo sửa đổi Thông tư 213/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam; dự thảo Thông tư hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty đại chúng phát hành cổ phiếu hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng...

Ngoài ra, do quy định về nới room hiện rất mới với nhiều doanh nghiệp, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nỗ lực “chỉ việc” cho các doanh nghiệp triển khai các bước chuẩn bị để có thể sớm thực hiện được phương án nới room.

Cụ thể, tại Công văn 4493/UBCK-PC, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các công ty chủ động rà soát ngành, nghề kinh doanh, trên cơ sở đó dự kiến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại doanh nghiệp. Để nâng cao tỷ lệ sở hữu nước ngoài, các công ty đại chúng liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh để tìm hiểu ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và thực hiện việc bổ sung tại điều lệ công ty quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ thực hiện thông qua triệu tập ĐHCĐ hoặc lấy ý kiến bằng văn bản (nếu điều lệ công ty cho phép thực hiện). Việc báo cáo và công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài sẽ được thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chào bán chứng khoán ra công chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lưu ý phải có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa, hoặc cơ quan đăng ký đầu tư về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối thiểu, tối đa tại doanh nghiệp.

Riêng với các tổ chức kinh doanh chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lưu ý các doanh nghiệp thực hiện việc bổ sung tại điều lệ công ty về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Trường hợp có một nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, thì phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trước khi thực hiện.

Hồ sơ, thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 30 Thông tư 210/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động CTCK (đối với CTCK) và Điều 5, Điều 16 Thông tư 212/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ (đối với công ty quản lý quỹ).a

Trong quá trình triển khai các công việc trên, nếu doanh nghiệp được cơ quan đăng ký kinh doanh xác định lĩnh vực, ngành nghề mà doanh nghiệp đang hoạt động không thuộc danh mục 267 ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, thì khi có nhu cầu nới room, các doanh nghiệp cần lên kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ để thông qua phương án, tỷ lệ room áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài. Việc triệu tập ĐHCĐ để thông qua phương án nới room có thể cần tới 1 - 2 tháng, nên nếu doanh nghiệp tích cực chuẩn bị từ bây giờ, có thể nới room ngay từ ngày 1/9 tới khi NĐ60 có hiệu lực.

Với những doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, các doanh nghiệp cần chủ động liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để có câu trả lời về tỷ lệ room tối đa áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Chẳng hạn, với các công ty tài chính, nếu muốn nới room, thì cần làm việc với Ngân hàng Nhà nước để nhận được câu trả lời về tỷ lệ nới room tối đa theo quy định của pháp luật chuyên ngành để có cơ sở áp dụng...

Hay với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, khi muốn nới room thì cần liên hệ với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm của Bộ Tài chính để có câu trả lời chuẩn xác về tỷ lệ room tối đa áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài để có cơ sở thực hiện.

Chính thức nới room cho nhà đầu tư nước ngoài
“Nghị định 60/2015 thay thế Nghị định 58/2012 hướng dẫn Luật Chứng khoán, trong đó có quy định về nới room cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư