Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 11 năm 2022, 21:09:34
Tag: tái chế rác thải điện tử
  • Bắt đầu tái chế rác thải điện tử tại Việt Nam
    Lượng rác thải điện tử tại Việt Nam đang ngày một tăng cao, nhưng nhận thức của người dân về rác thải điện tử vẫn còn rất hạn chế. Chương trình Vietnam Recycles sẽ giúp Việt Nam thu hồi và tái chế rác thải điện tử.