Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 01 năm 2022, 22:39:09
Tag: thoái vốn khỏi doanh nghiệp nhà nước
  • Áp lực thoái vốn nhà nước
    Trong Báo cáo mới nhất về thị trường tài chính, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia khuyến nghị Chính phủ đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Song những đơn vị đang triển khai hoạt động này lại lo như ngồi trên lửa.
  • Doanh nghiệp nhà nước không thể buông lơi nhiệm vụ
    Việc doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vượt rất xa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) về nộp ngân sách tính bình quân trên một doanh nghiệp - như kết quả tổng điều tra mà Tổng cục Thống kê vừa công bố, đã tái khẳng định vị trí quan trọng của khu vực này đối với nền kinh tế.