Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 17 tháng 06 năm 2024,
Tag: z121
  • 3.000 công nhân Z121 được Bảo Việt bảo hiểm
    Đại diện Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) cho biết, nhanh nhất tới thứ hai (ngày 14/10/2013), với sự hỗ trợ của Ban Lãnh đạo Nhà máy Z121, Bảo Việt sẽ có thể tiến hành tạm ứng chi trả bảo hiểm cho các trường hợp bị thương và gia đình – thân nhân những người bị không may mắn bị thiệt mạng.