Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 11 năm 2022, 06:54:10
Tăng tỷ lệ cán bộ trẻ trong Ban chấp hành Trung ương khoá XIII
An Nguyên - 18/01/2021 16:59
 
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân thông báo cho Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam một số thông tin về Đại hội XIII của Đảng.
.
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân.

Ban chấp hành Trung ương khoá XIII sẽ có số lượng và cơ cấu hợp lý, trong đó sẽ tăng cường số lượng uỷ viên trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực trọng yếu, chú ý tăng thêm tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Chiều 18/1 Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đã thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trì cuộc họp thông báo cho Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam về Đại hội XIII của Đảng.

Ông Quân cho biết, Đại hội XIII sẽ được triệu tập từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đại hội sẽ họp phiên trù bị trong ngày 25/1. Phiên khai mạc sẽ diễn ra vào 8h sáng ngày 26/1/2021.

Tham dự Đại hội XIII có 1.587 đại biểu biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên. Ngoài đại biểu chính thức, Trung ương Đảng mời các vị nguyên uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại diện Mẹ Việt nam anh hùng, đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu... đến dự Đại hội XIII.

Trưởng ban Đối Ngoại Trung ương nêu rõ, công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội được Ban chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạp chặt chẽ, sát sao, hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch và nhiệm vụ đặt ra, đạt chất lượng cao về các mặt.

Việc xây dựng các dự thảo văn kiện, theo Trưởng ban Hoàng Bình Quân được chuẩn bị từ rất sớm, công phu, bài bản, trí tuệ, dân chủ và cầu thị. Dự thảo các văn kiện được lấy ý kiến rất rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, cả trong nước và nước ngoài.

Ông Quân khẳng định: dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này đã quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, đã kế thừa bổ sung phát triển đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam trong 35 năm qua với nhiều nội dung đổi mới và điểm nhấn quan trọng, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Về công tác nhân sự của Đại hội, theo ông Quân, Đảng cộng sản Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, coi đây là khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương khoá mới được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, chặt chẽ, làm từng bước, từng khâu, bảo đảm dân chủ, khách quan công tâm.

Công tác nhân sự bảo đảm Ban chấp hành Trung ương khoá mới là phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo, tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới - ông Quân thông tin.

Đáng chú ý, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Ban chấp hành Trung ương khoá XIII sẽ có số lượng và cơ cấu hợp lý, để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Trong đó sẽ tăng cường số lượng uỷ viên trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực trọng yếu, chú ý tăng thêm tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Ban chấp hành Trung ương khoá XIII sẽ có 3 độ tuổi: dưới 50, từ 50 đến 60 và từ 61 tuổi trở lên.

"Trong công tác nhân sự, chúng tôi xác định xử lý hài hoà, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc" - ông Quân nhấn mạnh.

Nhân sự "đặc biệt" được Trung ương thông qua với số phiếu rất cao
Trung ương thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá XIII.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư