Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 11 năm 2021, 04:00:41
Tháng 1/2020, cấp phép cho 7 dự án đầu tư ra nước ngoài
Hải Đăng - 30/01/2020 10:39
 
Trong tháng 1/2020, có 7 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn của phía Việt Nam là 3,8 triệu USD; có 1 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 135.700 USD.
Tháng 1/2020, Hoa Kỳ là nước dẫn đầu, tiếp nhận 3,538 triệu USD, chiếm 89,1% giá trị đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam trong tháng
Hoa Kỳ là nước dẫn đầu, tiếp nhận 3,538 triệu USD, chiếm 89,1% giá trị đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam trong tháng 1/2020

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong tháng 1/2020 có 7 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 3,8 triệu USD; có 1 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 135.700 USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) trong tháng 1/2020 đạt gần 4 triệu USD. Trong đó lĩnh vực bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 2,85 triệu USD, chiếm 71,8% tổng vốn đầu tư; xây dựng đạt 1,5 triệu USD, chiếm 3,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 146.600 USD, chiếm 3,7%; thông tin và truyền thông đạt 135.700 USD, chiếm 3,4%; dịch vụ khác đạt 68.000 USD, chiếm 17,3%.

Trong tháng 1/2020 có 4 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Hoa Kỳ là nước dẫn đầu với 3,538 triệu USD, chiếm 89,1%; Nhật Bản 182.400 USD, chiếm 4,6%; Campuchia 150.000 USD, chiếm 3,8%; Hàn Quốc 100.000 USD, chiếm 2,5%.

Việt Nam đầu tư ra nước ngoài nửa tỷ USD, thị trường Australia đứng đầu
Năm 2019, các doanh nghiệp Việt Nam đã đăng ký đầu tư ra nước ngoài trên 508 triệu USD. Trong đó, riêng đăng ký đầu tư sang Australia là 154,6 triệu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư