Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 12 năm 2022, 04:55:08
Thành lập Chi hội môi giới Bất động sản Việt Nam
- 01/04/2015 13:03
 
Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) vừa quyết định thành lập Chi hội môi giới Bất động sản Việt Nam. Ông Nguyễn Mạnh Hà – Cục trưởng cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, Trưởng ban điều hành mạng sàn giao dịch bất động sản Việt Nam được bổ nhiệm làm Chủ tịch Chi hội.

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Vì sự minh bạch và phát triển năng động
Bất động sản Việt Nam khởi sắc trở lại
Nghi vấn quanh giải thưởng Bất động sản Việt Nam
Thành lập Chi hội môi giới bất động sản Việt Nam
Chiều 28/3/2015 tại Đà Nẵng, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã họp tổng kết hoạt động năm 2014, bàn phương hướng năm 2015.

Chi hội môi giới Bất động sản Việt Nam là đơn vị trực thuộc Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, hoạt động tuân thủ điều lệ của Hiệp hội và quy chế của Chi hội được Hiệp hội phê duyệt.

Ông Nguyễn Mạnh Hà – Cục trưởng cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, Trưởng ban điều hành mạng sàn giao dịch bất động sản Việt Nam được bổ nhiệm làm Chủ tịch Chi hội và ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bất động sản HanHud được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Chi hội.

Chi hội Môi giới bất động sản Việt Nam là nơi tập hợp tất cả các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực theo quy định của pháp luật hoạt động môi giới bất động sản trên cả nước. Hoạt động của Chi hội hướng tới việc phát triển một đội ngũ các nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp.

Việc thành lập Chi hội môi giới bất động sản Việt Nam nằm trong chương trình kế hoạch phát triển các Chi hội chuyên môn sâu trực thuộc Hiệp hội bất động sản Việt Nam, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn thị trường, nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Hiệp hội, góp phần xây dựng thị trường bất động sản Việt nam phát triển lành mạnh và bền vững.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cũng vừa thông báo thành lập Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư Bất động sản Việt Nam là đơn vị trực thuộc Hiệp hội. Trung tâm là đơn vị có tư cách pháp nhân đầy đủ, độc lập, tự chủ, trong hoạt động nghiên cứu, kinh doanh.

Trung tâm được Hiệp hội thành lập nhằm thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học của Hiệp hội, là đầu mối phối hợp với các chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực Bất động sản để từ đó nâng cao chất lượng trong công tác phản biện xã hội; Thực hiện các hoạt động về tư vấn, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bất động sản, phát triển các kỹ năng nghề nghiệp và nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp, phổ biến và nâng cao trình độ, hiểu biết về pháp luật của các cá nhân, tổ chức tham gia vào thị trường bất động sản; Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước như các cuộc hội thảo, hội chợ tạo cơ hội cho các hội viên phát triển hoạt động kinh doanh; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệp hội giao.

Các hoạt động của Trung tâm sẽ nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hoạt động của Hiệp hội hướng tới các Hội viên, góp phần thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Hội viên cũng như của thị trường.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư