Thành lập Hiệp hội xăng dầu tỉnh Thanh Hóa
Mới đây, bà Lê Thị Thìn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định cho phép thành lập Hiệp hội xăng dầu tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Hiệp hội là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật và theo điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, chịu sự quản lý về mặt nhà nước của Sở Công thương Thanh Hóa và các sở, ngành có liên quan về lĩnh vực hoạt động của hiệp hội.

.
.

Hiệp hội xăng dầu Thanh Hóa có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Hoạt động trên cơ sở tự đảm bảo kinh phí , cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 320 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; có 513 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trong đó 7 cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại I, 13 cửa hàng loại 2, 197 cửa hàng loại 3 và 296 cửa hàng loại 4, hàng năm cung ứng ra thị trường khoảng 3,2 đến 3,6 triệu lít xăng dầu các loại.

Sĩ Chức

Bình luận của bạn về bài viết...